Melerade

Farskinn Melerade

Melerade är en rasblandning av svenska och gotländska får. Skinnen kännetecknas av ett vackert glänsande och något lockigt hår, dessutom är de mycket mjuka vid beröring. Namnet Melerade kommer från svenska och betyder fläckig. Ofta kallas ögonfärgen Melerade. Fårskinn Melerade importeras direkt från bästa svenska slakterier, tack vare det är våra skinn av mycket god kvalitet. Bland våra kunder finns det ett stort intresse för skandinaviska skinn.